Ułatwienia dostępu

 

        Historia biblioteki publicznej w Piaskach, bierze swój początek u progu XX wieku. Pierwszą biblioteką  w Piaskach była biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej, która została udostępniona czytelnikom w 1906 roku. Następnie w latach 1916-18 była prowadzona przez grono ludzi dobrej woli  na czele z księdzem Czyżewskim.  W zasilaniu funduszy biblioteki pomagali nauczyciele organizując „Jasełka” z udziałem młodzieży szkolnej. Po 25 latach  postanowiono przeorganizować bibliotekę szkolną w bibliotekę powszechną. Otwarcie Biblioteki Powszechnej w Piaskach nastąpiło dnia 29 marca w 1931 roku.

         Po II wojnie światowej w 1948 roku została reaktywowana na mocy „Dekretu o Bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z księgozbiorem liczącym 347 woluminów. Nowo powstała placówka uzyskała na początku miano Gminnej Biblioteki Publicznej. Zadaniem jej było służenie ogółowi mieszkańców Piask i okolicznych wsi. Opiekę nad nią sprawowało Prezydium Gminnej Rady Narodowej, a merytoryczną Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lublinie. W owym czasie Biblioteka mieściła się w jednoizbowym lokalu przy ulicy Lubelskiej 50. Zakupy księgozbioru były dokonywane centralnie i przesyłane z Księgarni Wysyłkowej w Warszawie.

          Od 1950 roku biblioteka zmieniła nazwę na Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Była czynna 6 dni w tygodniu, mieściła się już w dwuizbowym lokalu, księgozbiór zaś wzrósł do 3500 woluminów. W tym też okresie zmodernizowano wyposażenie placówki, biblioteka zaczęła „wychodzić” ze swoją działalnością na zewnątrz.

          Ważnym wydarzeniem w działalności biblioteki było otwarcie dnia 22 października 1972 roku Domu Kultury, w nim znalazła również swoje miejsce i biblioteka. Umożliwiło to racjonalne rozmieszczenie księgozbioru, zorganizowany został bogatszy warsztat służby informacyjno-bibliograficznej. Wydzielony i wzbogacony został księgozbiór podręczny.

Od 1974 roku biblioteka w Piaskach pełniła rolę koordynatora czytelnictwa na terenie całej gminy, stąd od 1975 roku zmieniła nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną.

          Z biegiem lat okazało się, że w bibliotece w Piaskach jest coraz ciaśniej, a potrzeby czytelnicze coraz większe. W 1984 roku został utworzony Oddział dla Dzieci przy Bibliotece Gminnej. Z księgozbioru ogólnego wydzielony został księgozbiór dla dzieci. Z dotacji Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz dotacji z Urzędu Gminy w Piaskach zakupiono nowe książki dla dzieci i młodzieży. Na koniec 1984 roku księgozbiór w Oddziale dla dzieci liczył 3184 woluminów.

           Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły od dnia 1 stycznia 1992 roku, zmienił się system finansowania jednostek funkcjonujących w gminie. Utrzymanie biblioteki powierzono Samorządowi Miasta i Gminy Piaski. Do roku 1996 biblioteka funkcjonowała jako samodzielna jednostka organizacyjna.

          Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 września 1996 r. została podjęta decyzja o połączeniu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach z dniem 1 stycznia 1997 r.  Po 6 latach na mocy uchwały Rady Miejskiej  z dniem 1 stycznia 2004 roku nastąpiło wyłączenie biblioteki ze struktury ośrodka kultury.

Biblioteka otrzymała nazwę – Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach, działalność swoją prowadzi w oparciu o statut i regulamin biblioteki.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach otrzymała w 2023 roku dotację w wysokości 10 768,00 zł.

Dofinansowano nas ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dzięki "dofinansowaniu dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Newsletter

Sprawdź co u nas słychać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera zawierającego informację handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r., poz. 1030) na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej, tj. informacji dotyczących Biblioteki. Użytkownik, który udzielił zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach.