Ułatwienia dostępu

Kategoria: prawne

Nasza biblioteka stara przywiązywać dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają nasz serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania portalem internetowym.

I. Wprowadzenie

 1. Szanując prywatność użytkowników odwiedzających wydawane przez nas witryny, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach, stosuje niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryn Naszej Biblioteki, publikowanych w domenie www.mbppiaski.pl

 

II. Zbieranie danych

 1. Podczas wizyt na stronach naszych witryn internetowych zbierane są dane o odwiedzających, w tym:
  • dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera,
  • imienne dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkowników i zapisywane w bazach danych.
 2. Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera (tzw. logach), zawierają szereg informacji o użytkownikach odwiedzających nasze witryny. Znane nam są:
  • zapytania HTTP kierowane do naszego serwera,
  • publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby,
  • adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach,
  • czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
  • nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTP,
  • informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP.

 

III. Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

 1. Biblioteka w Piaskach zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady:
  • nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny (na naszych stronach internetowych nie wykorzystujemy plików cookies gromadzących informacje umożliwiające ustalenie Twojej tożsamości),
  • nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn.
 2. Administrator serwera i administratorzy serwisów mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione.
 3. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

 

IV. Wykorzystanie danych osobowych

 1. Imienne dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie zgodnie z celami, w jakich zostały one nam powierzone, w szczególności:
  • dane podawane podczas rejestracji: używane są do potwierdzenia uprawnień zalogowanych użytkowników do przeglądania zawartości i wykonywania operacji, do których zostali upoważnieni, oraz komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z zawartością witryny,
  • dane podawane przy zgłaszaniu udziału w wydarzeniu: używane są tylko do działań związanych z organizacją wydarzenia.
 2. Nasza placówka dokłada wszelkich starań, aby powierzone nam imienne dane nie dostały się do rąk trzecich, chyba że:
  • Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części tego dokumentu;
  • otrzymamy zgodę użytkownika na udostępnienie jego danych;
  • zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
  • wszystkie lub którakolwiek z witryn zostaną wykupione przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi zobowiązanie prawne.

 

V. Edycja i usuwanie danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma możliwość podglądu powierzonych nam w procesach rejestracji danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 2. Każdy użytkownik ma również prawo żądać usunięcia jego danych osobowych z naszych baz danych. Żądanie należy skierować do pracownika biblioteki (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
 3. W przypadku, gdy użytkownik żąda usunięcia swoich danych osobowych, administrator dokonuje tzw. anonimizacji konta, czyli usunięcia z bazy danych informacji przypisanych do konta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon komórkowy, czy adres e-mail).
 4. Publikacje lub inne dane udostępniane przez użytkownika, które nie są przechowywane w ramach profilu użytkownika, takie jak komentarze i recenzje książek, pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu konta.

VI. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie, osobiste oraz majątkowe do jakichkolwiek elementów naszej strony www (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
2. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

 

VII. Zawiadomienia

 1. Na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego, przy dobrowolnej zgodzie użytkownika, możemy wysłać zawiadomienia o możliwości odbioru rezerwacji lub przypomnienie lub ponaglenie dotyczące terminu zwrotu wypożyczonych u nas woluminów.
 2.  Administrator strony biblioteki może przesyłać na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy (podany nam dobrowolnie) komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.

 

VIII. Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy naszych Serwisów w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

IX. Zastrzeżenia

 1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
 2. Publikowane przez M-PBP w Świdniku witryny zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nasza placówka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wyszczególnionych we wprowadzeniu witryn naszej biblioteki. Namawiamy, by po przejściu z naszych witryn na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.

X. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników witryn internetowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach. W sprawie niniejszej Polityki kontaktować się z nami można:

Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach
Adres: Ul. Lubelska 22
21-050 Piaski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 5821167