Ułatwienia dostępu

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach, przy ul. Lubelskiej 22, 21-050 Piaski.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest Pan Maciej Sokołowski. Kontakt mailowy z IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Udostępnianie danych nie jest przewidywane za wyjątkiem numeru telefonu, który za zgodą (dopuszczalna jest forma ustna) może być przekazany firmie zajmującej się wysyłaniem wiadomości tekstowych sms w celu: powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zarezerwowanych materiałów, wysyłania monitów oraz powiadomień.
 7. Inne podmioty mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania danych wynosi:
 9. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
 10. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.
 11. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
 12. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
 13. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania w przypadku nieaktualności.
 15. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
 16. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach otrzymała w 2023 roku dotację w wysokości 10 768,00 zł.

Dofinansowano nas ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dzięki "dofinansowaniu dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

© Wszelkie prawa zastrzeżone, Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach.